Bekijk ook onderstaande websites:

  • Voedt u uw kind meertalig op, of wilt u meer weten over hoe kinderen twee of meer talen tegelijk verwerven? Ga dan naar: Meertalig.nltweetalig-opvoeden
  • Kind en Taal.nlAlles over taalontwikkeling, wat te doen om deze te stimuleren en taalmoeilijkheden bij kinderen. Met de online SNEL-test kunt u zelf bekijken hoe de spraaktaalontwikkeling van uw kind verloopt.
  • Expertisecentrum TOP.nl: Ouderbetrokkenheid krijgt de laatste jaren veel aandacht in de landeiljke en locale politiek. Expertisecentrum TOP verzamelt op haar website alle recent uitgevoerde onderzoeken op gebied van Taal, Ouderbetrokkenheid en Participatie.
  • Logopedie.nl: voor meer informatie over logopedie in het algemeen en contactgegevens van logopedisten in het hele land.