Praktische informatie

Meertaalpraktijk en TOS

Praat je kind nog niet of heeft je kind moeite met praten of het begrijpen van taal? Het kan zijn dat je kind een taalontwikkelingsstoornis (TOS) heeft.

Waar ben je naar op zoek?

Wat is TOS?

Wat is een taalontwikkelingsstoornis precies en waar hebben kinderen last van bij een TOS?

Hoe herken je TOS?

Hier vind je een aantal algemene kenmerken die vaak voorkomen bij kinderen met TOS.

Informatie voor verwijzers

Meer informatie over het verwijzen van ouders en vergoedingen van het Hanen ouderprogramma.

Wat is TOS?

Een TOS is een stoornis waarbij taal in de hersenen minder goed wordt verwerkt. Een kind met TOS heeft bijvoorbeeld grote moeite met praten of het begrijpen van taal. De taal- en spraakontwikkeling verloopt hierdoor anders dan bij leeftijdsgenoten.

In Nederland heeft ongeveer 5 procent van de kinderen een TOS. Een hoger aantal dan kinderen met aan autisme verwante stoornissen of ADHD!

TOS heeft geen externe oorzaak

Bij een taalontwikkelingsstoornis is geen duidelijke externe oorzaak te ontdekken. Een kind heeft een achterstand in zijn taalontwikkeling, ondanks een goed gehoor en gemiddelde intelligentie.

Er is iets mis met het aangeboren vermogen om taal te leren. Het proces van taalontwikkeling verloopt afwijkend doordat de hersenen taal niet optimaal verwerken. Alleen meer aanbod helpt dan niet.

Er is een gespecialiseerd behandelaanbod nodig, bijvoorbeeld door intensieve logopedische begeleiding, behandelgroep of taalschool.

Signalen en kenmerkenHeeft mijn kind TOS?

Een aantal veel voorkomende kenmerken staat hier op een rij. Een kind met TOS laat meerdere van deze kenmerken zien.

Om te kunnen zeggen dat een kind een TOS heeft, is onderzoek nodig dat andere mogelijke oorzaken van taalachterstand uitsluit. Je kunt denken aan gehooronderzoek, taalonderzoek en soms een intelligentieonderzoek.

Taal(begrip)

kent weinig woorden en kan woorden moeilijk onthouden

heeft moeite om op een woord te komen

taalontwikkeling verloopt langzaam

Spraak

is soms niet goed te verstaan

praat (nog) niet of weinig
heeft moeite met vertellen van wat hij heeft meegemaakt

Emotie

wordt boos als hij of zij niet begrepen wordt of anderen niet begrijpt
vindt het lastig om met emoties om te gaan

Overig

heeft moeite met plannen
lijkt niet te luisteren
maakt korte zinnen of veel fouten bij het maken van zinnen

TOS en sociaal-emotionele ontwikkeling

Door middel van interactie leren kinderen met andere kinderen en volwassen omgaan. Ze herkennen steeds beter hoe een ander zich voelt en hoe ze daarop moeten reageren.

Voor een kind met TOS zal het moeilijker zijn een interactie met anderen aan te gaan

Hoe ouder het kind, hoe meer (concrete en abstracte) begrippen hij nodig heeft om een ander te begrijpen of om zichzelf uit te drukken. Omdat hij de woorden niet heeft of doordat hij door eerdere communicatieve misverstanden niet snel meer durft. 

Het is belangrijk ook aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen met TOS aandacht te besteden

Voel je jezelf boos of blij, ben je verveeld, bang of tevreden? En hoe merk je dat bij een ander? Wat zeg je of doe je dan? Bij begeleiding van kinderen met TOS en hun ouders zullen emoties en het contact maken met anderen zo nodig aan bod komen.

Voor verwijzers Praktische informatie

!
"

Vergoeding

Het Hanen Ouderprogramma wordt volledig vergoed door alle zorgverzekeraars. Meertaalpraktijk heeft voor 2024 een contract afgesloten met alle zorgverzekeraars.

Alleen het boek - 'Praten doe je met z'n tweeën' of 'It takes two to talk' - dat we tijdens het programma gebruiken, wordt niet vergoed en kost momenteel 44 euro (of 54 dollar excl. shipping).

!
"

Wanneer verwijs je naar het Hanen Ouderprogramma?

Ouders, en daarmee kinderen, kunnen baat hebben bij deelname aan het Hanen Ouderprogramma wanneer:
- hun kind nog niet of te weinig praat voor zijn leeftijd
- ouders voor hun gevoel alles hebben geprobeerd om hun kind te helpen praten maar geen vooruitgang zien
- ouders bereid zijn om nieuwe strategieën te leren en uit te proberen om hun kind verder te helpen.
!
"

Verwijsbrief

Voor het volgen van het Hanen Ouderprogramma hebben ouders een verwijsbrief nodig met daarop 'Hanen Ouderprogramma'. Deze verwijsbrief moet door een huisarts, jeugdarts, audioloog of kinderarts met AGB-code worden afgegeven. De verwijsbrief moet worden geschreven op naam van het kind (niet de ouder).
!
"

Hoe kan het dat ik niet eerder van Hanen heb gehoord?

Het Hanen Ouderprogramma is vooral in Amsterdam en omgeving al jarenlang bekend en er wordt veelvuldig naar verwezen. Ook binnen zorginstellingen als Kentalis, NSDSK en Pento wordt het Hanen Ouderprogramma regelmatig aan ouders aangeboden.
Er wordt hard gewerkt om meer naamsbekendheid in heel Nederland te bereiken. Zeker in het licht van de lange wachtlijsten bij logopediepraktijken kan het Hanen Ouderprogramma een welkome ondersteuning zijn voor jonge kinderen met taalontwikkelingsproblemen.
!
"

Consult

Zie je ouders op je spreekuur maar twijfel je of het Hanen Ouderprogramma geschikt voor ze is? Bel of mail mij gerust, dan kan ik met je meedenken.
Ook mag je ouders verwijzen naar deze website. Zij mogen vrijblijvend contact met mij opnemen zodat ik hen van informatie kan voorzien.
Ga naar contact.