In Meertaalpraktijk behandel ik kinderen die moeite hebben met spreken of met begrijpen van taal. Hoofddoel van de therapie is het communiceren zo gemakkelijk en leuk mogelijk te maken door het verbeteren van interactie, non-verbale communicatie, taalontwikkeling, articulatie en/of mondmotoriek.

Praktijkruimte fotoDe eerste afspraak

Tijdens de eerste afspraak verzamel ik samen met de ouders/verzorgers zoveel mogelijk informatie om de hulpvraag van uw kind in kaart te brengen en een gericht behandelplan op te stellen. Ook de ervaringen van leerkrachten, pedagogisch medewerkers of eventueel betrokken (para)medisch specialisten zijn van belang om een goed beeld te krijgen van de spraaktaalontwikkeling van uw kind.

Onderzoek

Om gerichte behandeldoelen op te kunnen stellen, voer ik onderzoek uit gericht op de hulpvraag van ouders en kind. Het taalbegrip wordt bijvoorbeeld getest aan de hand van het uitvoeren van opdrachten of het aanwijzen van afbeeldingen. LogoArt
Zinsbouw en woordvorming onderzoek ik door het kind zinnen te laten afmaken en nazeggen of het iets te laten vertellen. Bij een articulatieonderzoek benoemt het kind plaatjes. Daarnaast kan de tong- en lipmotoriek worden geobserveerd.

De behandeling

Daarna gaan uw kind en ik wekelijks samen aan de slag, gedurende een half uur. We oefenen bijvoorbeeld op het uitspreken van de juiste klank, het produceren van langere zinnen of het begrijpen van complexere woorden en zinsconstructies. De therapie wordt aangepast aan de leeftijd en het leer- en uithoudingsvermogen van uw kind. De behandelduur en intensiviteit van de therapie hangen af van de zwaarte van de hulpvraag.

Aanmelden?

Wilt u uw kind aanmelden voor logopedie? Ga naar Aanmelden of bel 06-46000691.

Top taalprogramma