Meertaalpraktijk biedt individueel advies en groepstrainingen/colleges vanuit een logopedische en taalkundige achtergrond.

Wat zoekt u precies? Een kleine greep uit het aanbod van Meertaalpraktijk


… voor ouders en opvoeders. Voedt u uw kind twee- of meertalig op, of bent u van plan dat te doen? Vindt u het prettig ondersteund te worden bij de aanpak van het meertalig opvoeden? Wilt u gewoon weten of u goed ‘op weg’ bent? Of bent u geïnteresseerd hoe u uw kind het beste kunt stimuleren in zijn/haar taalontwikkeling?

Meertaalpraktijk presenteert het Spreekuur Meertaal: leg in een consult van 30 of 60 minuten al uw vragen op tafel. Ik probeer ze zo volledig mogelijk te beantwoorden. Dat kan alleen met uw hulp: wanneer u zich heeft aangemeld voor een consult vult u eerst een digitale vragenlijst in, zodat ik vooraf een beeld heb van de taalsituatie bij u thuis.


… voor studenten aan mbo, hbo en universiteit. Toekomstig leerkrachten en pedagogisch medewerkers zullen – zeker in de Randstad – geen groep voor zich krijgen zonder meertalig kind.  Een college over tweede taalverwerving verrijkt het taalcurriculum van pabo-, pedagogiek- en spw-studenten. In hun werk met meertalige kinderen en hun ouders zal voldoende kennis over dit onderwerp bovendien noodzakelijk en soms doorslaggevend zijn.

Daarnaast is het leren signaleren van spraak- en taalproblematiek bij kinderen net zo belangrijk voor (beginnend) leerkrachten. Meertaalpraktijk biedt daarom ook colleges over het signaleren van logopedische stoornissen als taalontwikkelingsmoeilijkheden, fonologische en fonetische  articulatiestoornissen, onvloeiend spreken of de gevolgen van mondademen.


… voor docenten in het basisonderwijs. Zoekt u nog naar de juiste invulling voor een studiedag voor uw docententeam? Voor leerkrachten in het basisonderwijs biedt Meertaalpraktijk deskundigheidsbevordering over meertaligheid, maar ook over uiteenlopende logopedische onderwerpen zoals algemene taalontwikkeling, articulatie, mondmotoriek of vloeiend spreken.


Wilt u een eenmalige bijeenkomst? Of liever een serie van vier? Theoretisch of praktisch van aard? Alle mogelijkheden zijn bespreekbaar. Frequentie, duur en precieze inhoud van de trainingen worden in onderling overleg vastgesteld.

Neem contact op voor meer informatie of vraag vrijblijvend een offerte aan!

06-46000691 / info@meertaalpraktijk.nl