Dé logopediepraktijk in Amsterdam Buitenveldert.

Welkom, ik ben Jente Timmer. In Meertaalpraktijk in Amsterdam Buitenveldert behandel ik kinderen die moeite hebben met spreken of met begrijpen van taal.

Heeft uw kind moeite met het maken van zinnen? Begrijpt hij niet wat de juf zegt? Spreekt hij soms onverstaanbaar? Kortom: heeft uw kind ondersteuning nodig om gemakkelijker te kunnen communiceren? Dan bent u nu aan het juiste adres!

Hoofddoel van de therapie is het communiceren zo gemakkelijk en leuk mogelijk te maken door het verbeteren van interactie, non-verbale communicatie, taalontwikkeling, articulatie en/of mondmotoriek.

U kunt bij Meertaalpraktijk terecht voor logopedie, maar óók voor advies.

Logopedie

  • Voor kinderen tot 4 jaar die taalproductie en/of taalbegrip niet conform leeftijd ontwikkelen of moeite hebben met communicatieve voorwaarden.
  • Voor kinderen tot 10 jaar die moeite hebben met woord- en zinsvorming en taalbegrip.
  • Voor de Hanen oudercursus ‘Praten doe je met z’n tweeën’:
    • DE VOLGENDE CURSUS START IN FEBRUARI 2020!

Kennismaken

Tijdens de eerste afspraak verzamel ik samen met de ouders/verzorgers zoveel mogelijk informatie om de hulpvraag van uw kind in kaart te brengen en een gericht behandelplan op te stellen. Ook de ervaringen van leerkrachten, pedagogisch medewerkers of eventueel betrokken (para)medisch specialisten zijn van belang om een goed beeld te krijgen van de spraaktaalontwikkeling van uw kind.

Onderzoeken

Om gerichte behandeldoelen op te kunnen stellen, voer ik onderzoek uit gericht op de hulpvraag van ouders en kind. Het taalbegrip wordt bijvoorbeeld getest aan de hand van het uitvoeren van opdrachten of het aanwijzen van afbeeldingen.
Zinsbouw en woordvorming onderzoek ik door het kind zinnen te laten afmaken en nazeggen of het iets te laten vertellen. Bij een articulatieonderzoek benoemt het kind plaatjes. Daarnaast kan de tong- en lipsterkte worden geobserveerd. Als dat nodig blijkt, bekijk ik de slik- en kauwbeweging.

Behandelen

Daarna gaan uw kind en ik wekelijks samen aan de slag, gedurende een half uur. We oefenen bijvoorbeeld op het uitspreken van de juiste klank, het produceren van langere zinnen of het begrijpen van complexere woorden en zinsconstructies. De therapie wordt aangepast aan de leeftijd en het leer- en uithoudingsvermogen van uw kind. De behandelduur en intensiviteit van de therapie hangen af van de zwaarte van de hulpvraag.

Aanmelden

U kunt uw kind gemakkelijk aanmelden door dit formulier in te vullen of mij te bellen op 06 46 00 06 91.

Uw naam: *

Uw email: *

Naam kind: *

Geboortedatum kind: *

Reden van aanmelden:

Velden met een * zijn verplicht

Tarief en vergoeding

Voor 2020 heeft Meertaalpraktijk met een groot deel van de verzekeraars contracten afgesloten. Bij de meeste zorgverzekeraars zal logopedie en de Hanen oudercursus volledig worden vergoed. 

Klik hier voor meer informatie over tarieven.

Advies

Meertaalpraktijk biedt individueel advies en groepstrainingen/colleges vanuit een logopedische en taalkundige achtergrond. Het gaat hierbij om deskundigheidsbevordering voor (gast)ouders, leerkrachten, pedagogisch medewerkers en studenten.

Wat zoekt u precies? Hieronder een kleine greep uit het aanbod van Meertaalpraktijk

Voor ouders en opvoeders

Voedt u uw kind twee- of meertalig op, of bent u van plan dat te doen? Vindt u het prettig ondersteund te worden bij de aanpak van het meertalig opvoeden? Wilt u gewoon weten of u goed ‘op weg’ bent? Of bent u geïnteresseerd hoe u uw kind het beste kunt stimuleren in zijn/haar taalontwikkeling?

Meertaalpraktijk presenteert het Spreekuur Meertaal: leg in een consult van 30 of 60 minuten al uw vragen op tafel. Ik probeer ze zo volledig mogelijk te beantwoorden. Dat kan alleen met uw hulp: wanneer u zich heeft aangemeld voor een consult vult u eerst een digitale vragenlijst in, zodat ik vooraf een beeld heb van de taalsituatie bij u thuis.

Voor studenten

Toekomstig leerkrachten en pedagogisch medewerkers zullen – zeker in de Randstad – geen groep voor zich krijgen zonder meertalig kind.  Een college over tweede taalverwerving verrijkt het taalcurriculum van pabo-, pedagogiek- en spw-studenten. In hun werk met meertalige kinderen en hun ouders zal voldoende kennis over dit onderwerp bovendien noodzakelijk en soms doorslaggevend zijn.

Daarnaast is het leren signaleren van spraak- en taalproblematiek bij kinderen net zo belangrijk voor (beginnend) leerkrachten. Meertaalpraktijk biedt daarom ook colleges over het signaleren van logopedische stoornissen als taalontwikkelingsmoeilijkheden, fonologische en fonetische  articulatiestoornissen, onvloeiend spreken of de gevolgen van mondademen.

Voor pedagogisch medewerkers en basisschooldocenten

Zoekt u naar de juiste invulling voor een studiedag? Voor pedagogisch medewerkers en voor leerkrachten in het basisonderwijs biedt Meertaalpraktijk deskundigheidsbevordering in de vorm van workshops op maat. Over meertaligheid, algemene taalontwikkeling, maar ook over uiteenlopende logopedische onderwerpen zoals taalachterstand, articulatie en mondmotoriek.

Wilt u een eenmalige bijeenkomst? Of liever een serie van vier? Theoretisch of praktisch van aard? Alle mogelijkheden zijn bespreekbaar. Frequentie, duur en precieze inhoud van de trainingen worden in onderling overleg vastgesteld.

Neem contact op voor meer informatie of vraag vrijblijvend een offerte aan!

Ik ben kwaliteitsgeregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici en aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF).

“Our daughter had tonsillitis, which caused her hearing problems for a couple of months. Her hearing improved after the tonsil removal surgery, but she fell behind in her Dutch proficiency in the meantime. We are foreigners in Holland so we could not help her by reading and speaking to her in Dutch. Her teacher recommended that we see a speech therapist. After 1 month of therapy with Mrs. Jente, our daughter started to show huge improvements. After 3 additional months she has reached the language proficiency typical for a child of her age. So, after a total of 4 months there was no need to continue with speech therapy sessions. Any parent would be happy, but I was so sad, because Mrs. Jente taught her a lot and gave her self-confidence . Her approach to children is educational, warm, smooth and gentle. Contact with parents is very open and positive. Vita is a shy girl, but she loved to go to her speech therapy sessions. From a confused and sad girl, she became a happy, confident child.”

Milica Turanmother

“Jente heeft vanuit haar expertise een workshop ‘ Meertalig Opvoeden’  gegeven aan Pedagogiek studenten die stage lopen bij het programma de Keukentafel. Door haar enthousiaste houding heeft ze de studenten nieuwe kennis, vaardigheden en handige tips en trics gegeven die ze in hun stage kunnen toepassen. Heel erg bedankt!”

Emma Verspoordocent HvA Pedagogiek en projectleider BOOT

“Jente heeft op 28 maart 2014 met veel enthousiasme een gastlezing verzorgd op het studentencongres van de opleiding Logopedie van de Hanzehogeschool Groningen. In haar presentatie heeft zij ongeveer 100 tweedejaars studenten logopedie op een begrijpelijke manier kennis laten maken met de theoretische achtergronden omtrent meertaligheid en de werkzaamheden van een preventief logopedist. Jente heeft de studenten weten te interesseren en enthousiasmeren voor het onderwerp. Haar inhoudelijke presentatie werd afgewisseld met illustratieve praktijkvoorbeelden en filmfragmenten. De studenten waren na afloop van het congres enthousiast en zaten vol vragen, welke Jente met veel geduld heeft weten te beantwoorden.”

Ellen de Witdocent opleiding logopedie Hanzehogeschool en onderzoeker toegepaste taalwetenschappen

Contact

naam *

e-mail *

onderwerp

bericht

Velden met een * zijn verplicht

Jente Timmer

A.J. Ernststraat 179B
1083 GV Amsterdam

info@meertaalpraktijk.nl

06-46000691

Meertaalpraktijk is gevestigd in paramedisch centrum Medisch Punt.