Hanen Ouderprogramma

Nieuwe cursus start in mei 2022

13 mei * 20 mei * 3 juni * 10 juni * 24 juni * 1 juli * 26 augustus

Wat is het Hanen Ouderprogramma?

En voor wie is dit programma?

Het Hanen Ouderprogramma Praten doe je met z’n tweeën helpt jou en je kind stap voor stap bij het beter leren praten en communiceren. In het programma worden huisbezoeken afgewisseld met groepsbijeenkomsten.

Leren praten gaat niet altijd vanzelf. Met dit ouderprogramma leer je je taalgebruik op dat van je kind af te stemmen. Op deze manier neemt het kind de taal makkelijker over. 

Ouders hebben na de cursus meer zelfvertrouwen en bovendien geven ze aan een hechtere band met hun kind te krijgen. Ze begrijpen hun kind beter. Frustraties bij zowel kind als ouder nemen af. Veel ouders zien dat hun kind meer initiatief neemt in praten en communiceren of meer woorden gaat gebruiken.

Het Hanen Ouderprogramma is gebaseerd op jarenlang onderzoek dat het belang aantoont van vroege interventie en het daarbij betrekken van ouders. Effectonderzoek laat zien dat het programma door ouders als zeer ondersteunend en verhelderend wordt ervaren. Door het gebruik van de Hanen methode verbetert de interactie en communicatie tussen ouder en kind.

Bereid tot inspanning

Je bent bereid om een inspanning te leveren ten behoeve van de taalontwikkeling van je kind.
 

Taalachterstand

Je kind heeft een taalachterstand.
 

Ouders zeggen...

‘Ik zag mijn dochter met de dag groeien. Nooit gedacht dat deze cursus zoveel verandering teweeg zou brengen!’

‘Adam voor en na de cursus is een wereld van verschil. Het is geweldig te zien hoe hij nu ineens hele zinnen maakt. Echt genieten!’

 

Leeftijd

Je kind is tussen de anderhalf en vijf jaar.

Je kind zegt nog te weinig

Je kind spreekt minder dan je voor zijn of haar leeftijd zou verwachten. Bijvoorbeeld enkele klanken met 1 jaar, een paar woorden als 2-jarige en een sporadische 3-woordzinnen op 3-jarige leeftijd.

 

Waar?

De bijeenkomsten van het Hanen Ouderprogramma vinden plaats in de Sterrenschool: Huygensstraat 35 in Hilversum

 

Hoe verloopt de cursus?

Kennismakingsgesprek

Binnen 2 maanden na aanmelden kom ik bij jullie thuis langs, om meer uitleg te geven over het programma en communicatiedoelen op te stellen voor je kind.

Groepsbijeenkomsten (7x)

In de bijeenkomsten worden theoretische en praktische handvatten besproken. Ze vinden plaats op een vaste doordeweekse avond in Hilversum, met inloop vanaf 19:45, start om 20:00 en afsluiting om 22:15 uur. Je kunt ideeën uitwisselen met andere ouders. 

Huisbezoeken (3x)

Tijdens de drie huisbezoeken maak ik video opnames, die we samen bekijken. We bespreken samen het effect van de (vernieuwde) communicatie op ouder en kind. Ik kan je coachen in wat je (nog meer) kunt doen om je kind te helpen praten. 

Aanmelden

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van het boek “Praten doe je met z’n tweeën” 

Oudercursus

12 + 13 =