Logopedie

Wat is logopedie?

En wanneer kan Meertaalpraktijk uitkomst bieden?

Kinderen en volwassenen die moeite hebben met spreken of begrijpen van taal, of het uitspreken van klanken, vloeiend spreken of het gebruik van een heldere stem, hebben baat bij logopedie. Dit helpt ze om met meer gemak te praten en daardoor met plezier te (blijven) communiceren.

In Meertaalpraktijk help ik kinderen en hun ouders die tegen problemen aanlopen op het gebied van taalontwikkeling en (daarmee ook) communiceren

Leeftijden en redenen van aanmelden lopen vaak heel erg uiteen. Zo spreken jonge kinderen van anderhalf jaar soms nog geen woorden of ze reageren niet duidelijk op opdrachtjes. Kinderen van twee jaar maken nog geen korte zinnen. Kleuters hebben soms moeite met het verwerken van lange opdrachten, het onthouden van woorden of het maken van lange zinnen. Ook kinderen in groep 3 of hoger kunnen nog worstelen met stukjes van de taalontwikkeling. Het begrijpelijk en gestructureerd vertellen van een verhaal lijkt vaak makkelijker dan het is. 

Vergoeding

Onderzoek en behandeling bij taalontwikkelingsproblemen worden vergoed door de zorgverzekeraar. 

Voor advies over meertalig opvoeden geldt een ander tarief. 

Klik hier voor meer informatie:

Tarieven

Taalontwikkeling

 • niet of te weinig praten voor de leeftijd
 • weinig reactie of geen adequate reactie op de ander
 • geen ‘gesprekjes’, ook niet zonder woorden
 • zinnen of verhalen ongestructureerd
 • moeite met toepassen van werkwoorden, voegwoorden, voorzetsels
 • moeite met begrijpen van (langere) opdrachten of verhalen
 • taalontwikkeling stagneert, (ineens) geen vooruitgang
 • taal verloopt trager door (vroegere) kno-problemen

Meertalig opvoeden

 • ouders/opvoeders willen weten hoe hun (toekomstige) kind profijt kan hebben van de diverse talen binnen het gezin
 • ouders/opvoeders willen advies over voorlezen 
 • ouders/opvoeders willen advies over het uitbreiden van de woordenschat 
 • pedagogisch medewerkers/leerkrachten willen advies over meertalige ontwikkeling, uitbreiding woordenschat, interactief voorlezen, stimuleren van taal en communicatie in de groep

Hoe gaan we te werk?

Kennismaken

Tijdens de eerste afspraak, de intake, verzamel ik zoveel mogelijk informatie zodat ik weet welk soort behandeling het beste bij u en uw kind passen. Ook de ervaringen van leerkrachten, pedagogisch medewerkers of eventueel betrokken (para)medisch specialisten zijn belangrijk om een goed beeld te krijgen van de spraaktaalontwikkeling van uw kind.

U

Onderzoeken

Om goed te weten hoe ik uw kind kan helpen, doe ik onderzoek. Het begrijpen van taal wordt bijvoorbeeld getest aan de hand van het uitvoeren van opdrachten of het aanwijzen van afbeeldingen. Zinsbouw en woordenschat onderzoek ik door het kind woorden te laten benoemen, zinnen te laten afmaken of nazeggen en het iets te laten vertellen. Bij jonge kinderen observeer ik interactie tussen ouder en kind. Soms is onderzoek al op een andere plek gedaan, bijvoorbeeld in het audiologisch centrum.

 

Behandelen

Daarna gaan we wekelijks samen aan de slag, gedurende 25 minuten. De therapie wordt aangepast aan de leeftijd, interesse en het leer- en uithoudingsvermogen van uw kind. Bij de jongste kinderen is indirecte therapie het meest effectief: de ouder krijgt handvatten hoe ze haar kind kan helpen communiceren. Soms wordt videofeedback ingezet, waardoor ouders direct het effect zien van de interactie op hun kind. De behandelduur en intensiteit van de therapie hangen af van de zwaarte van de hulpvraag.

Aanmelden

Logopedie

3 + 11 =